Từ khóa: Đá trang trí

Đá ốp lát – Chẻ trắng muối HP 086

Hãng sản xuất Đang cập nhật Loại đá Đá trang trí Đặc tính • Đang cập nhật Độ dày (mm): Cập nhật Màu sắc • Trắng Tính năng khác Kích thước: 10×20 Xuất xứ Việt Nam  

Đá ốp lát – Bóc trắng sữa HP 085

Hãng sản xuất Đang cập nhật Loại đá Đá trang trí Đặc tính • Đang cập nhật Màu sắc • Trắng Tính năng khác Kích thước: 75×20 – 10×20 Xuất xứ Việt Nam

Đá ốp lát – Bóc soi đen HP 077

Hãng sản xuất Đang cập nhật Loại đá Đá trang trí Đặc tính • Đang cập nhật Màu sắc • Đen Độ dày (mm): Cập nhật Tính năng khác Kích thước: 10×20 Xuất xứ Việt Nam

Đá ốp lát – Chẻ vàng HP 070

Hãng sản xuất Đang cập nhật Loại đá Đá trang trí Đặc tính • Đang cập nhật Màu sắc • Vàng Xuất xứ Việt Nam